PSR 2020 list Prezesa GUS

List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego