„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi
wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu
sił i zapału, koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia”.
Marice Debesse

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy obecnym i emerytowanym Nauczycielom,
Wychowawcom, Pedagogom oraz Pracownikom Administracji
satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Serdecznie dziękujemy Państwu za dydaktyczny i wychowawczy trud,
jaki każdego dnia podejmujecie kształtując postawy i osobowość młodego pokolenia.

Z poważaniem
Mariusz Maciejewski                      Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Barlinka