Zdjęcie budynku

Od dnia 26 października 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego wraz z ewidencją ludności i dowodami osobistymi rozpocznie funkcjonowanie w nowej siedzibie w Barlinku przy ul. Jeziornej 8.

Nowa siedziba została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

Zmianie ulegną numery telefonów.

Od 26 października 2020 r. będą funkcjonować następujące numery telefonów:

- 957841060 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

- 957841061 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

- 957841062 Urząd Stanu Cywilnego,

- 957841063 ewidencja ludności,

- 957841064 dowody osobiste.

Adres do korespondencji pozostaje dotychczasowy, tj. ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność przeniesienia systemów informatycznych, 23 października 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego wraz z ewidencją ludności i dowodami osobistymi  będzie czynny do godziny 11.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie w godzinach od. 10.00 do 13.00, w pozostałych godzinach tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania epidemii koronawirusa (SARS-CoV-19) uprzejmie prosimy, jeżeli to możliwe, o załatwianie spraw korzystając z drogi elektronicznej lub telefonicznej. 

Na terenie Urzędu, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi, może jednocześnie przebywać ograniczona liczba interesantów. Nadto, osoby załatwiające sprawy w Urzędzie zobowiązane są zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce przy wejściu oraz przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu.

Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński