Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

z powodu śmierci

Pana Józefa Wawrzyniaka

Burmistrza Barlinka w latach 1990-1994

 składają

 

Mariusz Maciejewski                                                                                    Dariusz Zieliński

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                  Burmistrz Barlinka

w Barlinku