Magazyn Sołecki w Rychnowie

W lipcu tego roku została podpisana umowa dotacji  z Województwem Zachodniopomorskim w ramach „Grantów sołeckich 2020” na realizację projektu pn. Magazyn Sołecki w Rychnowie. Środki Grantu sołeckiego, który nie pokrywał całości wydatków, zostały uzupełnione Funduszem Sołeckim. Przeprowadzono remont dachu, zastępując starą betonową dachówkę dachówką ceramiczną. Otynkowano i pomalowano ściany, wykonano opaskę wokół budynku.
Zadanie zostało zrealizowane we współpracy Gminy Barlinek z Sołectwem Rychnów.