Drukuj
Odsłony: 2319

10 października 2018 roku w  Barlinku otwarty został oficjalnie nowy odcinek ścieżki rowerowej  biegnący z Dzikowa do Barlinka. Drugim ważnym wydarzeniem dla mieszkańców było  podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu i budowy drugiej części obejścia miasta.

 

widok na ścieżkę rowerową
 

Otwarcie nowej drogi rowerowej dokonali Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka oraz Michał Żuber – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Barlinek jest świetnym przykładem prowadzenia nowych inwestycji z wykorzystaniem nieczynnej i zdewastowanej infrastruktury kolejowej. Nowy przebieg drogi wojewódzkiej jak i sieci ścieżek rowerowych powstaje właśnie na nasypach kolejowych.

 

Nieczynna od lat linia nr 410 łączyła stację Kostrzyn nad Odrą ze stacją Grzmiąca w pow. szczecineckim. Odcinek Choszczno-Barlinek został całkowicie rozebrany w 2014 roku.

 

Nowa ścieżka powstała na nasypie kolejowym, biegnącym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156. Podzielono ją na 2 odcinki.  Pierwszy o dł. ok. 4,6 km rozpoczyna się na skrzyżowaniu dawnej linii kolejowej z brukową drogą gminną w Dzikowie. Ścieżka biegnie przez tereny rolne i łąkowe oraz teren zabudowany w okolicy ogrodów działkowych, aż do granicy Barlinka. Na końcu odcinka można wyjechać na drogę woj. nr 156. Na trasie znajduje się również mały wiadukt kolejowy.

 

mapa 1 

 Drugi odcinek o dł. ok. 1,2 km, biegnie nadal po torowisku i dochodzi ponownie do drogi woj. nr 156. Zgodnie z koncepcją bitumiczna droga rowerowa na całym odcinku ma 2 m szerokości.

Jednocześnie w Barlinku powstaje droga rowerowa w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 151. Jej przebieg wiedzie południową częścią miasta, przez park im. Emanuela Laskera, nad brzegiem Jeziora Barlineckiego i wzdłuż ulicy Jeziornej.

 

 

Na pierwszym odcinku zaprojektowano nowe oznakowanie i bezpieczny przejazd przez ul. Stodolną. Wzdłuż ul. Jeziornej znajduje się wąski ciąg pieszo-rowerowy, na którym w sezonie letnim dochodzi do kolizji ruchu pieszego i rowerowego.  Na odcinku tym zaprojektowano nową organizację ruchu.

Przy okazji otwarcia ścieżki rowerowej w Barlinku Wicemarszałek T. Sobieraj oraz Burmistrz Barlinka D. Zieliński podpisali porozumienie nt. „Budowy drugiej części obejścia Barlinka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151”

Przypomnijmy, że najważniejszą, prowadzoną aktualnie przez ZZDW inwestycją w Barlinku jest właśnie obejścia, która powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151.  Główna część robót budowlanych została tu już wykonana. Cała inwestycja powinna zakończyć się na wiosnę.

 

mapa 3 

Obejście Barlinka przebiegające po nasypie nieczynnej linii kolejowej ma poprawić układ komunikacyjny miasta i odciążyć istniejące ulice. Przypomnijmy, że w mieście przecinają się dwie drogi wojewódzkie: nr 151 Świdwin- Gorzów Wielkopolski i 156 Barlinek – Lipiany. Drogą nr 151 przejeżdża przez Barlinek średnio ponad 10 tys. samochodów w ciągu doby.

Budowę obejścia Barlinka prowadzi firma Skanska SA, która zaoferowała w przetargu na roboty budowlane blisko 16,7 mln zł. Wartość dofinansowania unijnego do całego zadania wyniesie niemal 20 mln zł.

 

Zakres prac obejmuję rozbiórkę starych budynków kolejowych oraz rozbiórkę i budowę szeregu obiektów inżynierskich, w tym kładki dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza, wiaduktów nad ulicami Tunelową i Ogrodową oraz przebudowę przepustu nad kanałem Młynówki. W projekcie jest też budowa dwóch skrzyżowań typu rondo (z ul. Św. Bonifacego i ulicami Dworcową i Fabryczną). W ramach projektu powstaną także  elementy spowalniające ruch i nowe oświetlenie uliczne.  Przebudowana zostanie także sieć energetyczną, gazową, wodociągową, ciepłowniczą i teletechniczną.

 

Początek zaplanowanej drugiej części obwodnicy wg. wstępnych założeń, znajdowałby się na skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej (DW 151) z ul. Długą, a koniec na ul. 31 stycznia (DW 156) czyli w miejscu prowadzonej aktualnie inwestycji. Brane są tu pod uwagę dwa warianty tej koncepcji. Długość budowanego odcinka wyniosłaby około 450 m.

 

 mapa 4

 

Jedna z dwóch koncepcji II etapu budowy obwodnicy

 

Wszystkie zadania w Barlinku są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-20.