Spotkanie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, podczas którego została podpisana umowa dotycząca budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strąpiu

W Strąpiu powstanie świetlica wiejska. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego działań rewitalizacyjnych. Wartość dotacji to prawie pół miliona złotych. Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisali 17 października 2018 r. zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

 

Więcej na: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/w-strapiu-powstanie-swietlica-wiejska