10 września 2019r. godz. 17:00

Zaproszenie na spotkanie "FAS - Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym"

zaproszenie na spotkanie