Drukuj
Odsłony: 1444

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc i Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński 17 września br. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu podpisali umowy na dofinansowanie budowy dwóch dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Z dofinansowaniem zostanie wybudowana ul. M. Konopnickiej w Barlinku – wartość inwestycji ponad 720 tys. zł (50% dofinansowania 360.183,00 zł) oraz przebudowana droga Dzikowo – Pustać – wartość inwestycji prawie 2,2 mln zł (50% dofinansowania 1.092.365,40 zł). Procedury przetargowe już ruszyły, a zakończenie inwestycji planowane jest najpóźniej w III kwartale przyszłego roku.

Gmina Barlinek złożyła wniosek w konkursie na 2020 r. na przebudowę ul. Chopina w Barlinku. Miejmy nadzieję, że i ta inwestycja uzyska dofinansowanie.

UM