W minioną sobotę (28 września) oficjalnie otwarta została świetlica wiejska w Osinie. Uroczystego otwarcia dokonali: sołtys wsi Jerzy Bober, burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Mariusz Maciejewski oraz w imieniu Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Michał Łyszyk. 

Z końcem sierpnia 2019 r zakończona została inwestycja pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie”. Umowa na realizację robót budowlanych podpisana  została z firmą P.W. KRONEX Krzysztof Krupski. Prace budowlane trwały od listopada 2018 r. W  ramach zadania rozebrano istniejący budynek i wykonano nowy obiekt o powierzchni użytkowej ok. 139 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami.  Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie robót związanych z zagospodarowaniem terenu wykonane zostało także nowe drewniane ogrodzenie wraz z furtką i bramą wjazdową oraz parking dla samochodów i chodnik z kostki betonowej. W granicach działki, w sąsiedztwie budynku świetlicy postawiona została instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,3 KW.

Nadzór inwestorski  nad inwestycją prowadziła firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka, która odpowiedzialna była również za wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość zadania wynosi:  1 019 459,13 zł brutto. Gmina Barlinek otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację wyżej wymienionego projektu. Kwota dofinansowania wynosi  500 000,00 zł.