Zdjęcie Burmistrza

15 listopada 2019 roku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Panem Sebastianem Owczarzem na roboty budowlane pt. „Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku”. Zakres prac obejmuje wykonanie: kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego odcinka sieci, jezdni o szerokości 5 m – o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów do nieruchomości – o nawierzchni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m – nawierzchnia z kostki betonowej, przedłużenia linii energetycznej oświetlenia ulicznego z oprawami LED – 6 szt., humusowanie z obsianiem pasów zieleni oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt zadania wyniesie 458 859,84 zł brutto, z czego kwota dofinansowania wynosi 229 429,92 (50%)

Planowany termin wykonania robót:  31 lipca 2020 r.