Drukuj
Odsłony: 1143

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chopina w Barlinku” obejmuje budowę części ulicy (od strony ul. Moniuszki) oraz przebudowę ulicy (od stronu ul. Szosowej) wraz z częściową wymianą linii oświetleniowej, będzie prowadzone na podstawie trzech odrębnych zezwoleń i dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy drogi, budowy drogi oraz budowy oświetlenia.

W terminie do 31 maja 2021r. planowane jest wykonanie:

 

Dokumentacja projektowa została opracowana kompleksowo w 2019r. przez biuro projektowe RAMIKO Radosław Ostraszewski, z siedzibą przy ul. Gronowej 3, 66-450 Jenin.

 

W dniu 13.08.2020r. podpisana została umowa na roboty budowlane z firmą MADEX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pełczyckiej 3a w Barlinku. Nad robotami budowlanymi będzie prowadzony nadzór inwestorski w branżach: drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej.

 

Wartość robót budowlanych: 1.847.260,63 zł brutto.

Realizacja inwestycji jest dofinansowana w 60% przed Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.