miniaturka

W TYM ROKU ZBIERAMY:

Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci

Jeśli mają Państwo przedmioty, które mogłyby być zlicytowane w trakcie XXX Finału WOŚP w Barlinku, można je składać w biurze nr 103 BOK, ul. Podwale 9 w dni robocze od godz. 7.00-15.00 lub w dniu imprezy 30.01.2022 r. Startujemy o 17:00 w sali widowiskowej BOK Podwale 9.

Proszę również o wsparcie finansowe na organizacje tegorocznego koncertu finałowego.

Nasze konto, na które mogą Państwo wpłacać pieniądze:
GBS Bank 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005
NIP: 597-000-29-47; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z poważaniem

szef sztabu Piotr Stanisławski

tel.095 7462135

Z radością informujemy, że Fundacja Przyjaciele Czterech Łap otrzymała dofinansowanie w wysokości 23.000 euro z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny na realizację projektu “Naturalnie Połączeni” oraz 5.000 euro na rozwój instytucjonalny organizacji.

Projekt dotyczy pokazania i usprawnienia systemu naturalnych połączeń: wpływu organizacji pozarządowej na rozwój lokalnych społeczności i kultury demokratycznej, w jaki sposób zaangażowanie obywateli i obywatelek w problemy, którymi zajmuje się Fundacja, może wpłynąć na organizację przestrzeni publicznej, poprawienie komfortu życia ludzi i zwierząt.

Poprzez kampanie społeczne: “Wolne koty w miastach i wsiach”, “Ptaki i owady - terapeutyczni pomocnicy”, “Jak działają Przyjaciele Czterech Łap”, “Zwierzę w potrzebie”, “Dzicy wśród nas” rozpowszechnimy wiedzę na tematy ze sfery naszych działań, wyposażymy odbiorców i odbiorczynie w receptę postępowania wobec często napotykanych sytuacji z udziałem zwierząt, w których niejednokrotnie czują się bezradnie.

Wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami utworzymy estetyczne miejsca przyjazne zwierzętom - Kocie Przystanki, Stacje dla Ptaków i Owadów wkomponowane w przestrzenie Barlinka, Bani, Choszczna, Goleniowa, Mostkowa i Sulimierza. Uświadomimy pozytywny wpływ tych zwierząt na ekosystem miejscowości. Stworzymy przestrzeń do międzypokoleniowej debaty i współpracy, zwiększymy zaangażowanie społeczne w kształtowanie lokalnej polityki dotyczącej koegzystencji zwierząt i ludzi w przestrzeniach publicznych. Odzyskamy naturalne połączenia.

Do realizacji projektu przystąpiły w roli Partnerów Gminy Banie, Barlinek, Choszczno, Goleniów oraz Sołectwo Sulimierz.

Aktualnie pracujemy nad zebraniem odpowiednich dokumentów, tworzymy treści kampanii społecznych, analizujemy istniejące w Gminach regulacje prawne dotyczące zwierząt oraz ich działanie w rzeczywistości. Knujemy, badamy i rozglądamy się :)

W niedługim czasie będziemy chcieli poznać opinie mieszkańców i mieszkanek miejscowości objętych projektem na tematy, którymi się zajmujemy. W tym celu powstaną specjalne miejsca w mediach społecznościowych. Pewnie też zapukamy do niektórych drzwi, by porozmawiać.

Osobą do kontaktu i koordynującą działania na terenie gminy Barlinek jest Agnieszka Brodzińska nr telefonu 695371745.

W kolejnym artykule wyjawimy więcej szczegółów.

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ  zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

Poniżej wykaz postojów mammobusów w naszym powiecie w listopadzie:
07.11, Barlinek, ul. Jeziorna 6, przy starym tartaku, godz. 14-16, Largo, tel. 61 222 37 00
23.11, Barlinek, ul. Jeziorna 8, przy starym tartaku, godz. 9-17, Geneva Trust, tel. 58 767 34 44

Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 - 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
U kobiet, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii, badanie wykonuje się po upływie 12 miesięcy.

UWAGA: Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie.

Wcześniejsza rejestracja

Przed badaniem należy zarejestrować się telefonicznie lub elektronicznie za pomocą formularza na stronie operatora mammobusu. W celu weryfikacji uprawnień do badania niezbędny będzie dowód osobisty. Poza tym na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Zasady sanitarne

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami operatora mammobusu, środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

Personel medyczny prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej w wyznaczonym podczas rejestracji czasie.


 

 

miniaturka

Dnia 22 października br. w Barlineckim Ośrodku Kultury, odbyła się uroczystość obchodów Dnia Seniora. Oprócz złożenia życzeń, to też dobry moment na wręczenie wyróżnień tym Seniorom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się w bezinteresownej pracy na rzecz społeczności naszej gminy. Takie podziękowania odebrali:

 • Halina Błaszczyk, Barbara Wörpel, Małgorzata Gruba, Olga Kmiecik, Danuta Poraszka - Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział w Barlinku;
 • Mieczysława Kruzel, Andrzej Leszczyński, Alina Kozioł, Maria Parcheta, Krystyna Moskwa - Polskie Stowarzyszenia Diabetyków;
 • Maria Symonowicz, Jan Kładny, Antoni Wieczorek, Witold Symonowicz, Czesława Janusz, Władysław Jakubcewicz - Koła Związku Sybiraków w Barlinku;
 • Barbara Wörpel, Marian Kuleta, Grzegorz Fijołek, Tadeusz Ratuszny, Roman Kamin – Związek Dzieci Wojny i Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Barlinku;
 • Krystyna Zuba, Janina Borowska, Jadwiga Krzyśków, Grażyna Czerniejewska, Jadwiga Niećko - Polski Komitet Pomocy Społecznej Klub Seniora „Złota Strzecha” w Barlinku;
 • Maria Jastrzębska, Teresa Kudrewicz, Ryszarda Makowska, Danuta Poraszka, Józef Urbanowski - Stowarzyszenie Zwykłe Miłośników Kresów w Barlinku.

Podziękowania za dotychczasową działalność, otrzymały także organizacje seniorskie działające na terenie Gminy Barlinek:

 • Zarząd Regionalnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Barlinku;
 • Stowarzyszenie Zwykłe Miłośników Kresów w Barlinku;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Klub Seniora „Złota Strzecha” w Barlinku;
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Barlinku;
 • Koło Związku Sybiraków w Barlinku;
 • Związek Dzieci Wojny i Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Barlinku. Podziękowania wręczył burmistrz Dariusz Zieliński oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Szczepaniak.

Nie brakowało miłego akcentu od dzieci dla Seniorów. Podczas przerwy, dzieci uczestniczące w zajęciach kreatywnych odbywających się w Barlineckim Ośrodku Kultury, a prowadzonych przez Annę Adamiok, wręczyły Seniorom własnoręcznie wykonane kwiaty.
Uroczystości uświetnili - zespół Sonata, Romantic, Antoni Płaczek, a także Grupa Artystyczna Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

 

miniaturka

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 1100  

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
  w Gminie Barlinek na lata 2019 - 2023 za rok 2020.
 4. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
 9. projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  w ramach pomocy de miniminis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - Sołectwa Osina.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego – Sołectwo Dziedzice.
 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

Podkategorie