uwaga polowanie

Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie łowieckim 2020/2021.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Kwiaty

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi
wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu
sił i zapału, koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia”.
Marice Debesse

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy obecnym i emerytowanym Nauczycielom,
Wychowawcom, Pedagogom oraz Pracownikom Administracji
satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Serdecznie dziękujemy Państwu za dydaktyczny i wychowawczy trud,
jaki każdego dnia podejmujecie kształtując postawy i osobowość młodego pokolenia.

Z poważaniem
Mariusz Maciejewski                      Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Barlinka

Karetka i ratownik medyczny

„Kto ratuje jedno życie, ten jakby ratował cały świat”

                                                     Talmud

 

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za okazywaną ofiarność

w pracy na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.

Życzymy satysfakcji z pełnienia tej trudnej misji

oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

 

 

      Z poważaniem

 

                      Mariusz Maciejewski                                                                        Dariusz Zieliński

              Przewodniczący Rady Miejskiej                                                          Burmistrz Barlinka

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Myśliborskiego

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem Programu rozwoju powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030, prowadzone są badania ankietowe, mające na celu poznanie opinii mieszkańców w sprawach najistotniejszych dla rozwoju Powiatu Myśliborskiego.

 

Państwa opinia jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju powiatu w kolejnych latach i poprawy życia jego mieszkańców. Udział w ankiecie jest anonimowy. Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem:

Wypełnij ankietę

Głosujemy

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek

Nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Od 01 września br. trwała w Naszej Gminie akcja promocyjna dotycząca barlineckiego budżetu obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej i rozwieszonych plakatów.

Od 11 do 30 września br., każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie, lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł na zadanie miejskie i 100 tys. zł na zadanie sołeckie.

Wpłynęło 10 (dziesięć) projektów do  barlineckiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem formalnym i merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane przez projekty w kolejnych latach.

Miło mi poinformować, że dziewięć projektów zgłoszonych do BBO na 2021 rok zostało pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane ocenie mieszkańców poprzez głosowanie.

Przed głosowaniem, proszę o zapoznanie się z listą projektów dostępnych na stronie:

barlinek.budzet-obywatelski.org

 

W tym roku głosowanie odbędzie się tylko w formie elektronicznej, pod adresem:

barlinek.budzet-obywatelski.org

Zapraszam do głosowania, które potrwa od 12 października do 06 listopada br.

  Poniżej przypominam zasady głosowania:

  1. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek.
  2. Każdy głosujący ma do dyspozycji tylko po jednym głosie na zadanie miejskie i zadanie sołeckie, przy czym można głosować tylko jeden raz.
  3. Głos można oddać tylko na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki.
  4. Głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska oraz trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów miejskich i sołeckich.

Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 9 listopada br.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty zgłoszone do piątej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego”.

 

Burmistrz Barlinka

                                                                                                           Dariusz Zieliński

Podkategorie