Obrazek - notes

zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 07 września 2020 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe DROMAX z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki”.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonany będzie następujący zakres robót:

 • uporządkowanie pasa zieleni poprzez wycinkę kolidujących drzew i krzewów przyległych do drogi gminnej,
 • poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 3,5 m,
 • poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni w miejscach mijanek do 5,00 m
 • przebudowa wlotu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151,
 • wyrównanie istniejącej nawierzchni z brukowca kamiennego warstwą kruszywa,
 • wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej,
 • umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej zjazdów na przyległe nieruchomości gruntowe,
 • wykonanie peronu wraz z wiatą przystankową  w miejscowości Brunki,
 • uporządkowanie i wyprofilowanie przyległego terenu pasa drogowego wraz z obsianiem trawą,
 • nasadzenie drzew wzdłuż projektowanej drogi,
 • odtworzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Za wykonanie projektu odpowiadało Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego z siedzibą w Chwalęcicach. Firma ta będzie pełnić również nadzór inwestorski na zadaniu.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 971 938,78 zł brutto.

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 148 455,55 zł brutto.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2020 r.

Defibrylator

Automated External Defibrillator -  zautomatyzowany zewnętrzny defibrylator

 

 • zautomatyzowany, czyli sterowany komputerowo według zaprogramowanego algorytmu, który potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca (migotanie komór serca – VF) oraz poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji;

UWAGA: Po uruchomieniu AED urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji - nawet gdy nie trzeba defibrylować.

 • zewnętrzny, czyli działający za pomocą samoprzylepnych elektrod na skórze klatki piersiowej chorego;

UWAGA: po przyklejeniu elektrod można je użyć u tego samego pacjenta kilkakrotnie (elektrody AED są „jednopacjentowe”, nie - jednorazowe).

 • defibrylator, czyli urządzenie wysyłające specjalnie opracowany impuls prądu stałego przez elektrody do serca, powodując tym samym powrót normalnego rytmu serca (60-90/min).

Rozmieszczenie elektrod na ciele chorego przedstawia grafika poniżej:

- z  lewej strony poniżej serca;

- z prawej strony powyżej serca.

UWAGA: Pamiętaj, by nie dotykać chorego po podłączeniu do AED!

Defibrylator AED to urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Dzięki  poleceniom głosowym i wizualnym każda osoba, nawet bez przygotowania medycznego jest w stanie przeprowadzić bezpieczną defibrylację podczas zatrzymania krążenia. Wczesne użycie defibrylatora – w przeciągu 3 minut od momentu zatrzymania krążenia zwiększa szansę przeżycia. Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym serce przestaje pracować w prawidłowy sposób, a jego skutkiem może być niedotlenienie organizmu. Po upływie około czterech minut od ustania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym. Zatrzymanie krążenia może zdarzyć się każdemu bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl życia. Dlatego warto wiedzieć, w którym miejscu w naszym mieście znajdują się defibrylatory, z których można skorzystać w razie konieczności. Poniżej podajemy dokładne lokalizacje z tymi urządzeniami. Zależy nam, aby dostęp do defibrylatorów na terenie naszego miasta był coraz większy. Gmina sukcesywnie będzie zwiększać ilość urządzeń dla mieszkańców. Ponadto zapraszamy jednostki posiadające AED w swoich zasobach do zgłaszania ich lokalizacji do Urzędu Miejskiego w Barlinku w celu umieszczenia na mapie miasta.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami: 95 746 55 46 i 722 220 260 oraz pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Lokalizacja defibrylatorów w naszym mieście:

 1. Centrum Handlowe "Bimex", ul. Żabia 5 – dostępny w godzinach otwarcia sklepu;
 2. UM Barlinek, ul. Niepodległości 20 – dostępny w godzinach pracy urzędu;
 3. Remiza OSP Barlinek, ul. Szpitalna 4 – całodobowo.
 4. NZOZ "Eskulap s.c.", ul. Szpitalna 11 – dostępny w godzinach pracy przychodni;

 

Zgłoszenia lokalizacji defibrylatorów do umieszczenia na mapie miasta można przekazywać telefonicznie pod numerami: 95 746 55 46 i 722 220 260 oraz pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zrealizował cykl 13. filmów poświęconych tematyce parków krajobrazowych naszego regionu. Zachęcamy Państwa do obejrzenia odcinków poświęconych Barlinecko – Gorzowskiemu Parkowi Krajobrazowemu.  

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – krajobraz i przyroda

 

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – kultura i turystyka

Barlinecki Budżet Obywatelski

W ubiegłym roku w głosowaniu łącznie oddano 8 143 głosów. Barlinecki Budżet Obywatelski 2020 podzielony został na projekty miejskie – 300 tys. zł i projekty sołeckie – 100 tys. zł. Ostatecznie zgłoszonych zostało 5 projektów: 1 miejski i 4 wiejskie. Największe poparcie uzyskały 2 projekty: „ZAKUP KARETKI SANITARNEJ DLA SZPITALA BARLINEK SP. Z O.O.” oraz „MINI CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWE W ŁUBIANCE”.

Przed nami piąta edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2021.

Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie której 18 sierpnia 2020 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

W tym roku po raz pierwszy wykorzystywać będziemy specjalnie w tym celu przygotowaną stronę internetową, na której publikowane będą wszystkie najważniejsze informacje. Za pomocą platformy będą Państwo mogli zgłosić projekt (projekt będzie można zgłosić także w formie papierowej) i oddać głos w Barlineckim Budżecie Obywatelskim.

Od 11 do 30 września  możliwe będzie zgłaszanie, popartych minimum trzynastoma podpisami, wniosków projektów inwestycyjnych na zadania miejskie oraz minimum pięcioma podpisami wniosków projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od 12 października  do 06 listopada wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będą mogli oddać głos na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki. W tym roku głosowanie będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org.  Najpóźniej 9 listopada zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł na projekt miejski i 100 tys. zł na projekt sołecki. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Barlinek na 2021 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do piątej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

 

Dariusz Zieliński

Burmistrz Barlinka

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy PDF
 2. Formularz zgłoszeniowy DOCX

 

 

Podkategorie