Zdjęcie z wręczenia aktów

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych: Pani Dorocie Dylińskiej i Pani Alicji Sówka, będących nauczycielkami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku, Pani Alicji Szynkiewicz, nauczycielce Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku oraz Pani Monice Polańskiej, nauczycielce Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy uzyskiwania dalszych awansów zawodowych. 

 

Logo OPS

Szanowni Państwo

Przedłużająca się izolacja, stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy chorobą bliskich powodują, że wiele osób częściej sięga po alkohol. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są adresowane do mieszkańców wszystkich gmin w Polsce.

 1. Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”
 2. Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem.
 3. W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad
 4. Zamiast alkoholu. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii?
 5. Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?
 6. „Mniejsze ryzyko wpadki”, „mały ruch” – kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce. Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa
 7. Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!
 8. Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?
 9. Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi”
 10. Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu. Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

Jednocześnie informuję o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności jednostek zajmujących się ochroną zdrowia – rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działających na terenie gminy Barlinek (m.in. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku) oraz Choszczna – Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA”.

 WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZDROWIA - ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

                                                        Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                     oraz Przeciwdziałania Narkomanii

                                                                                             Eliza Stefaniuk

 

 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

 

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wykonywania prac związanych z wymianą pieców i termomodernizacją informujemy, że wszelkie prace mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Barlinek na realizację zadania. Informacja ta jest podana w opublikowanych 15.06.2020 r. na stronie internetowej Gminy Barlinek Regulaminach dla działań:  

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” – działanie 2.14,

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych” – działanie 2.15.

Mówi o tym § 13 ust. 3 wymienionych regulaminów:

„Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy ze strony Gminy. Przy decyzji o odstąpieniu od podpisania umowy lub rozwiązaniu umowy ze strony Gminy uwzględnia się stopień zaawansowania zadania przed terminem podpisania umowy, tzn. przed podpisaniem umowy dopuszcza się wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej”.

 

UM Barlinek

pszczoły

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 10 września 2020 r.
Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, stanowiącym załącznik do zaproszenia na stronie internetowej.

Realizator Projektu

 

zdjęcie miniaturka

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chopina w Barlinku” obejmuje budowę części ulicy (od strony ul. Moniuszki) oraz przebudowę ulicy (od stronu ul. Szosowej) wraz z częściową wymianą linii oświetleniowej, będzie prowadzone na podstawie trzech odrębnych zezwoleń i dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy drogi, budowy drogi oraz budowy oświetlenia.

W terminie do 31 maja 2021r. planowane jest wykonanie:

 • przebudowy drogi (od skrzyżowania z ul. Szosową) obejmujące rozbiórkę istniejącej nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni oraz chodnika (całość z kostki betonowej), remont istniejących zjazdów oraz budowę progów zwalniających,
 • budowy drogi (od skrzyżowania z ul. Moniuszki) obejmujące niezbędne rozbiórki, wycinkę krzewów i drzew, remont kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni oraz chodnika, remont
  i budowę zjazdów, progów zwalniających i zatok postojowych, budowę mini ronda oraz częściową wymianę istniejących słupów oświetlenia drogowego.

 

Dokumentacja projektowa została opracowana kompleksowo w 2019r. przez biuro projektowe RAMIKO Radosław Ostraszewski, z siedzibą przy ul. Gronowej 3, 66-450 Jenin.

 

W dniu 13.08.2020r. podpisana została umowa na roboty budowlane z firmą MADEX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pełczyckiej 3a w Barlinku. Nad robotami budowlanymi będzie prowadzony nadzór inwestorski w branżach: drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej.

 

Wartość robót budowlanych: 1.847.260,63 zł brutto.

Realizacja inwestycji jest dofinansowana w 60% przed Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Podkategorie