zdjęcie miniaturka

Z przykrością informujemy, iż w nocy z 9 na 10 sierpnia 2020 r. w Parku Laskera w Barlinku miał miejsce kolejny akt wandalizmu, w wyniku którego zniszczeniu, połamaniu uległy 22 elementy kompozytowe z podłogi pomostu nad jeziorem (zdjęcia w załączeniu).

Szacunkowy koszt zakupu materiału  oraz uzupełnienia i montażu nowych desek kompozytowych to kwota 9 745,60 zł, na którą znów złożymy się wszyscy, jako mieszkańcy Barlinka.

Wykroczenie to, oczywiście, zgłoszone zostało Policji, która w oparciu o monitoring podjęła działania w celu ustalenia sprawcy, jednakże zdarzenie prawdopodobnie miało miejsce nocą i stąd prośba do Państwa:

Jeśli ktokolwiek widział zdarzenie lub posiada informacje, które mogłyby pomóc w tej sprawie – prosimy o kontakt pod numerem tel. 47 782 42 05 lub 112.

Z uwagi na skalę zniszczeń – jaka ma miejsce w ostatnim czasie -  mienia publicznego w Barlinku przez bezrefleksyjnych sprawców, zagrożenie dla użytkowników  oraz generowane z tego tytułu koszty napraw,  prosimy i apelujemy do Państwa o czujność obywatelską i dbałość o wspólne mienie i infrastrukturę, które powstają w coraz większej liczbie i którymi  chcielibyśmy się cieszyć, a nierzadko też pochwalić przed przyjezdnymi.

 

PSR 2020 zdjęcie miniaturka

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.  

zdjęcie miniaturka

Dziś (12.08.2020r.) Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Barlinku Mariuszem Maciejewskim oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu bryg. mgr inż. Grzegorzem Słotą przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku samochód  specjalny pożarniczy marki ISUZU D-MAX 4x4 typu pick-up z hakiem holowniczym i wyciągarką, zakupiony przez Gminę Barlinek z Budżetu Gminy Barlinek.

Samochód będzie wykorzystywany do:

- zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców,

- do przeprowadzania działań prewencyjno-szkoleniowych z łodzią ratunkową na akwenach gminnych zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy brak jest działań innych służb na wodzie,

- pomoc dla pogotowia w przypadkach miejscowego zagrożenia.

- odciążenia eksploatowanej floty samochodowej - w 2019 roku jednostka OSP Barlinek wyjeżdżała do zdarzeń 253 razy, co dało jej II miejsce w województwie zachodniopomorskim pod względem wyjazdowości.

Samochód został dostarczyła firma AMBULANZMOBILE z Jaromierek. Firma w prezencie przekazała OSP także defibrylator firmy Zoll z torbą przenośną oraz nosze transportowe.

Koszt zakupy samochodu to 147 194,00 zł.

 

zdjęcie miniaturka

RGN.X.6151.3.2020                                                                                 

Barlinek, 06.08.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018r., poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych w obwodach 253, 264 i 266 Koła Łowieckiego „Szarak” Barlinek, zawartą w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.bip.barlinek.pl.

− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, II piętro.

 

 

 

Barlinek  03.08.2020 r.

 

Plan polowań zbiorowych KŁ Szarak Barlinek

w sezonie łowieckim 2020/2021

na kaczki

 

 

L.P

Data

Polowania

Gatunek

zwierzyny

Numery

obwodów

Prowadzący

polowanie

Transport

Uwagi

1.

15.08.2020

sobota

kaczki

 253,264,266

 Z. Brożek

 Koła

 

 

2.

23.08.220 niedziela

kaczki

 

253,264

 

Z. Brożek

 Własny

 

3.

29.08.2020

sobota

kaczki

 

253,264,266

 

Z. Brożek

 Własny

 

4.

05.09.2020

sobota

kaczki

 

253,264,266

 

Z. Brożek

 Własny

 

 

Polowania będą się odbywały w godzinach 8:00- 16:00

 

 

                                                                                                          ŁOWCZY

                                                                                               KŁ SZARAK Barlinek

                                                                                                 Ryszard Niedźwiedź

 

 

zdjęcie plaży miejskiej

Serdecznie zapraszamy na ponownie otwartą Plażę Miejską. 30 kwietnia podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą „Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku”. W ramach której wykonane zostały następujące prace:

-   rozbiórka  pomostu  drewnianego wraz  ze  starą  konstrukcją  rusztową  z  kształtowników  stalowych,

-  roboty  palowe - pogrążenie  w  dno  jeziora  pali  drewnianych  w  ilości  34 szt.,

-  demontaż  pod  wodą  stalowych  głowic oraz  ponowny  ich montaż  po  renowacji  i  przeróbkach na  wszystkich  palach,

-  wykonanie  nowej konstrukcji  stalowej  pomostów  rekreacyjnych z kształtowników  stalowych,

-  wykonanie   nowego  pokładu  pomostów  rekreacyjnych  z  dyliny  modrzewiowej,

- montaż  nowych poręczy, również  z  drewna  modrzewiowego 

-  montaż  elementów uzupełniających (nowe drabinki)

 

Koszt realizacji całości zadania wyniósł 1 423 520,72 zł.

 

Plaża Miejska jest strzeżona przez dwóch ratowników. Na plaży istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia leżaków.

Wstęp na plażę jest bezpłatny.

 

 

Podkategorie