XXX sesja Rady Miejskiej

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2020-10-22

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

 że dnia 22 października 2020 r. o godz. 1100

 w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9,

 odbędzie się

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Barlinek na lata 2019-2023 za rok 2019.
 5. Informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Barlinek wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Płonia Sp. z o.o.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały Nr XLVIII/418/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Płonia Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2018 - 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Płonia Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2022 - 2024.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

     Przewodniczący Rady Miejskiej

         w Barlinku

 

         Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda