logo_rewitalizacji

Zapraszamy na II spotkanie konsultacyjne, które dotyczyć będzie projektowanego obszaru rewitalizacji w naszym mieście.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 22.06.2017 o godzinie 17.00 w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku (sala konferencyjna I piętro).

 

Zapraszamy do włączenia się w zaplanowanie programu działań na obszarze rewitalizacji w naszym mieście.

 

PROJEKTOWANY OBSZAR REWITALIZACJI zlokalizowany jest w obrębie ulic: 31 Stycznia, Armii Polskiej, Chmielna, Długa, Gorzowska, Górna, Grodzka, Jeziora, Kozia, Niepodległości, Odrzańska, Paderewskiego, Podwale, Różana, Strzelecka, Wodna, Wylotowa, Żabia

 

Powyższy obszar został wskazany w wyniku przeprowadzonej diagnozy i analizy danych statystycznych oraz konsultacji społecznych, jako teren o największej kumulacji problemów społecznych i gospodarczych w naszym mieście.

 

Prosimy Państwa o podzielenie się swoimi opiniami na temat wskazanego obszaru rewitalizacji.

Co i gdzie według Państwa wymaga zmiany lub usprawnienia?

Jakie problemy wymagają rozwiązania?

Państwa opinie pomogą nam w rozpoznaniu potrzeb i dalej w zaplanowaniu działań, które pomogą poprawić trudną sytuację na danym obszarze i rozwiązać istniejące problemy.

Naszym celem jest obecnie opracowanie programu takich działań – przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które pozwolą na eliminację lub ograniczenie na wskazanym obszarze negatywnych zjawisk i wyprowadzenie go ze stanu „degradacji”.

 

Partycypacja społeczna jest najważniejszą częścią procesu rewitalizacji i najprościej mówiąc jest to aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą, czyli możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach.

 

Spotkanie będzie składać się z trzech części.

W pierwszej części przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Barlinek oraz obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

W drugiej części zebrane zostaną dane jakościowe odnośnie obszaru wyznaczonego do rewitalizacji: potencjał obszaru, przyczyny występowania zjawisk kryzysowych.

W trzeciej części odbędzie się debata na temat skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w celu wypracowania wstępnej koncepcji głównych
i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wśród Interesariuszy rewitalizacji rozdysponowane zostaną formularze zgłoszeniowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Swoje opinie i pomysły mogą Państwo również zgłosić:

- dostarczając wypełnioną ANKIETĘ do siedziby Urzędu Miejskiego w Barlinku w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej (do urny znajdującej się w holu Urzędu na parterze)

- dostarczając krótką informację o zauważonej potrzebie przeprowadzenia działań na obszarze rewitalizacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 8

 

Ankieta - obszar rewitalizacji miasto (doc) lub (pdf)

Ankieta - obszar rewitalizacji wieś (doc) lub (pdf)

 

 

Logosy dofinansowania

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym związanym z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

 

Niniejsza ankieta pozwoli na poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb i problemów występujących w Gminie Barlinek. Uzyskane informacje pomogą w wytyczeniu obszarów zdegradowanych, czyli obszarów na których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia w celu poprawy sytuacji społecznej, aktywności i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności gminy.

 

Pobierz ankietę (doc) lub (pdf)

 

Wypełnione ankiety można składać do Urzędu Miejskiego w Barlinku do dnia 30 maja b.r. w formie papierowej lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Udział mieszkańców w konsultacjach stanowi niezbędny wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji naszej gminy.

 

Z góry dziękujemy za Państwa zainteresowanie.

 

logo dofinansowania

logo rewitalizacja

Zaproszenie na spotkanie

 

Burmistrz Barlinka zaprasza wszystkich zainteresowanych

do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym

REWITALIZACJI GMINY BARLINEK.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 24.05.2017 o godzinie 16:30

w Barlineckim Ośrodku Kultury (Sala Konferencyjna na I piętrze).

 

 

Spotkanie będzie składać się z trzech części.

W pierwszej części przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji oraz cel opracowania Programu Rewitalizacji.

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. problemów występujących na terenie gminy oraz przyczyn ich występowania.

W trzeciej części rozdysponowana zostanie ankieta, której wypełnienie pozwoli na zidentyfikowanie problemów gminy i oczekiwań społecznych dotyczących działań rewitalizacyjnych.

 

Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński

 

 

 

Na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023

Gmina Barlinek pozyskała dotację z Unii Europejskiej w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

 

Niniejsze spotkanie konsultacyjne jest pierwszym z planowanych działań, w ramach procesu przygotowania Programu Rewitalizacji, włączających mieszkańców gminy Barlinek.

Spotkanie ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących występowania w gminie Barlinek problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Informacje te pomogą w przeprowadzeniu diagnozy terenu gminy i wyznaczeniu obszarów, na których występuje kumulacja negatywnych zjawisk (tzw. obszaru rewitalizacji). Będzie to miało wpływ na zaprogramowanie działań (rewitalizacyjnych) zmierzających do rozwiązywania problemów mieszkańców oraz pobudzających aktywność lokalną. Od rzetelności i dokładności analiz będzie zależała kompleksowość działań zaplanowanych w Programie Rewitalizacji i ich dopasowanie do potrzeb społeczności obszaru rewitalizacji.

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru gminy Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

 

logo sponsor

Wsparcie rewitalizacji w Gminie Barlinek ze środków unijnych

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów art2016/397 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

9 grudnia Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podpisali umowę na dofinansowanie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020”. Koszt przeprowadzenia tego przedsięwzięcia wyniesie około 54 tys. zł, z czego ponad 48 tys. zł Gmina otrzyma ze środków unijnych. Pomoc na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji na Pomorzu Zachodnim otrzyma w sumie 46 gmin w łącznej wysokości ponad 2,8 mln zł.

Program rewitalizacji to wieloletni program działań prowadzonych w sposób kompleksowy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej czy środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Proces rewitalizacji ściśle uzależniony jest od lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Każda gmina jest inna, każda gmina ma zupełnie inny, unikatowy zestaw problemów, na które trzeba zareagować zupełnie inaczej. Jak to wygląda u nas? Postaramy się na to wspólne odpowiedzieć w trakcie najbliższych miesięcy. Rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – udział w niej biorą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne. Dlatego już dziś zapraszamy do współpracy przy wyznaczeniu obszarów problemowych w naszej Gminie oraz tworzeniu rozwiązań mających na celu zminimalizowanie kryzysu oraz odwrócenie negatywnych trendów.

Dla projektów przewidzianych w programach rewitalizacji, które zostaną zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski, przewidziano środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich. Ponadto, przewidziano preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach pozostałych działań RPO WZ.

 

{galeria watermark=1 watermark:position=se watermark:x=10 watermark:y=10}art2016/397{/galeria}